Ceskylogo grå

Foton av vår underbara hundras

Önskar du delge något foto på din Cesskyterrier - kontakta styrelsen. Klicka på bilden för att se bildtexten. Följ oss även på INSTAGRAM.

Alla foton som visas här är tillåtna att användas utav Ceskyterrierklubben. Vid annan användning kontakta klubben eller respektive fotograf.

loading...

Ceskyspecialen 2016
foto och ©Anna-Johanna von Platen

Ceskyspecialen 2015
Fotografer var Anna-Johanna von Platen, Svetlana Demchenko & Hans Hasselmark ©respektive fotograf

Några inspirationsbilder
© Anette Mannerfors

43

Årets Ceskyterrier Sellandafjalls Zigrid hyllas under årsmötet och tilldelas sin rosett av Ordförande Cissi Holmgren. Grattis Mia och Michael Svärd och Zigrid förstås.