Ceskylogo grå

Foton av vår underbara hundras

Önskar du delge något foto på din Ceskyterrier - kontakta styrelsen. Klicka på bilden för att se bildtexten. Följ oss även på FACEBOOK

Alla foton som visas här är tillåtna att användas utav Ceskyterrierklubben. Vid annan användning kontakta klubben eller respektive fotograf.

loading...

Ceskyspecialen 2016
foto och ©Anna-Johanna von Platen

Ceskyspecialen 2015
Fotografer var Anna-Johanna von Platen, Svetlana Demchenko & Hans Hasselmark ©respektive fotograf

Några inspirationsbilder
© Anette Mannerfors