Ceskylogo grå


Förtroendevalda 2021

Styrelsen

Ordförande
Michael Svärd
Vindhem Risby by
743 73 Björklinge
Tel: 070-7648611
vindhem.micke@telia.com

Kassör
Carina Hill
carina@pepitahills.se

Sekreterare
Malin Philström
 

Ledamot
Pia Arnö

Ledamot
Martina Ekström

Suppleant 1
Josefin Strömblad
 

Suppleant 2
Lena Öberg

Revisorer

Revisor
Sofia Waldner
Svenneby 13
457 48 Hamburgsund
070-5207206

Revisor
Roland Berg
Hägers gränd 9
449 35 Nödinge
070 117 57 90

Revisorssuppleant 1
Ludwig Axelsson

Revisorssuppleant 2
Sofie Sundberg

Valberedning

Sammankallande
Kajsa Körnsberg
 Munkedal
070-5387702
kajsa.kj@gmail.com

Anna-Johanna von Platen
Tel: 0707-285775
anna-johanna@inventaria.se


Sofia Ekström

Avelsrådet

Mia Svärd
Vindhem Risby by
743 73 Björklinge
Tel: 070-3450908
sellandafjall@telia.com

Cecilia Holmgren
Främlingshemsvägen 196
810 22 Årsunda
Tel: 076-5824774
cissi@kennelccs.com

Carina Hill
Tel. 070 480 02 27
carina@pepitahills.se