Ceskylogo grå


Förtroendevalda 2019

Styrelsen

Ordförande
Michael Svärd
Vindhem Risby by
743 73 Björklinge
Tel: 070-7648611
vindhem.micke@telia.com

Vice ordförande/ledamot
Inga Hasselmark Wahlund
Gysingsstigen 205
810 21 Gysinge
072-5167655
iwahlund@gmail.com

Sekreterare/ledamot
Anna-Johanna von Platen
Hemsta gård 2
642 91 Flen
Tel: 0707-285775
anna-johanna@inventaria.se

Kassör
adjungerad Ingvar Wogenius
070 850 34 69

Ledamot
Carina Hill
Amungsvägen 13
776 72 Långshyttan
Tel. 070 480 02 27
carina@pepitahills.se

Ledamot
Hanna Alm
Vårstigen 1
144 42 Rönninge
070 747 47 25

Suppleant 1
Jenny Joelsson
Lavegatan 10
724 82 Västerås
070 717 26 40
 

Suppleant 2
Malin Philström
 

Revisorer

Revisor
Gunilla Olsson
Hedkarbyvägen 42
810 22 Årsunda
0703427517

Revisor
Roland Berg
Hägers gränd 9
449 35 Nödinge
070 117 57 90

Revisorssuppleant 1
Gunnel Odlare
Forellstigen 3
15139 Södertälje
070-302 96 89
08-550 98 703

Revisorssuppleant 2
Sofia Waldner
Svenneby 13
457 48 Hamburgsund
070-5207206

Valberedning

Sammankallande
Kajsa Körnsberg
Svinebacka
45592 Munkedal
070-5387702
kajsa.kj@gmail.com

Mia Svärd
Vindhem Risby by
743 73 Björklinge
Tel: 070-3450908
sellandafjall@telia.com

Cecilia Holmgren
Främlingshemsvägen 196
810 22 Årsunda
Tel: 076-5824774
cissiholmgren@gmail.com

Avelsrådet

Mia Svärd
Vindhem Risby by
743 73 Björklinge
Tel: 070-3450908
sellandafjall@telia.com

Cecilia Holmgren
Främlingshemsvägen 196
810 22 Årsunda
Tel: 076-5824774
cissi@kennelccs.com

Carina Hill
Amungsvägen 13
776 72 Långshyttan
Tel. 070 480 02 27
carina@pepitahills.se

Ceskynytt

Tillfällig redaktör
Inga Hasselmark Wahlund
Gysingsstigen 205
810 21 Gysinge
072-5167655
iwahlund@gmail.com