Ceskylogo grå


Förtroendevalda 2018

Styrelsen

Ordförande
Cecilia Holmgren
Främlingshemsvägen 196
810 22 ÅRSUNDA
Tel: 076-5824774
cissi@kennelccs.com

Vice ordförande/ledamot
Michael Svärd
Vindhem Risby by
743 73 BJÖRKLINGE
Tel: 070-7648611
vindhem.micke@telia.com

Sekreterare
Anna-Johanna von Platen
Hemsta gård 2
642 91 FLEN
Tel: 0707-285775
anna-johanna@inventaria.se

Kassör
Inga Hasselmark Wahlund
Gysingsstigen 205
810 21 Gysinge
072-5167655
iwahlund@gmail.com

Ledamot
Anette Mannerfors
Oranievägen 4
17832 Ekerö
Tel 0709 901 915
anette@amco.se

Suppleant 1
Robin Fagerberg
Tureborgsvägen 16
451 33 Uddevalla
Tel. 073-9457212
xarlequin@gmail.com

Suppleant 2
Carina Hill
Ålsänge 148
73273 FELLINGSBRO
Tel. 070 480 02 27
carina@pepitahills.se

Revisorer

Revisor
Leena Hurt
Seveniusvägen 65
18433 ÅKERSBERGA
Tel. 08-765 64 31,
08-767 66 47
leena.hurt@gmail.com

Revisor
Göran Blomqvist
 

Revisorssuppleant 1
Gunnel Odlare
Forellstigen 3
15139 SÖDERTÄLJE
070-302 96 89
08-550 98 703

Revisorssuppleant 2
Gunilla Olsson
Hedkarbyvägen 42
810 22 Årsunda
0703427517
 

Valberedning

Sammankallande
Kajsa Körnsberg
Svinebacka
45592 Munkedal
070-5387702
kajsa.kj@gmail.com

Mia Svärd
Vindhem Risby by
743 73 BJÖRKLINGE
Tel: 070-3450908
sellandafjall@telia.com

Sonia Ekström
Blåsippsvägen 14
459 32 LJUNGSKILE
0522-29515 / 0703-925983
sonia.conny@gmail.com

Avelsrådet

Mia Svärd
Vindhem Risby by
743 73 BJÖRKLINGE
Tel: 070-3450908
sellandafjall@telia.com

Cecilia Holmgren
Främlingshemsvägen 196
810 22 ÅRSUNDA
Tel: 076-5824774
cissi@kennelccs.com

Carina Hill
Ålsänge 148
73273 FELLINGSBRO
Tel. 070 480 02 27
carina@pepitahills.se

Ceskynytt

Tillfällig redaktör
Anette Mannerfors
Oranievägen 4
17832 Ekerö
Tel 0709 901 915
anette@amco.se